Próbki wątroby: analiza dekodowania

Badanie krwi pod kątem testów czynności wątroby: co to jest, jak rozszyfrować i ustalić normę?

Wątroba jest jednym z najważniejszych narządów człowieka. To z jego pomocą toksyny i pozostałości leków są rozdzielane i eliminowane. Każdego dnia poddawany jest ogromnym obciążeniom, ale mimo to szybko się go przywraca. Niestety, dzieje się tak tylko do pewnego momentu. W celu określenia funkcjonalności wątroby pomaga testy funkcji wątroby. Rozszyfrowanie analizy pomoże zidentyfikować problemy tego ciała.

Treść

Testy wątrobowe – co to jest

W celu określenia stanu wątroby i dróg żółciowych we współczesnej medycynie stosuje się szereg testów laboratoryjnych, które są powszechnie określane jako testy czynności wątroby. Materiał do badania uzyskuje się zbierając krew żylną, a przy jego pomocy wykonuje się następujące testy:

 • AST, ALT,
 • bilirubina,
 • fosfataza alkaliczna,
 • całkowite białko
 • test tymolowy,
 • albumina.

Te testy laboratoryjne pozwalają ocenić istniejące naruszenia, a także zdolność wątroby do wspierania jednej z najważniejszych funkcji – syntezy enzymów i innych substancji niezbędnych do normalnego życia.

Testy wątrobowe – ALT, AST

Enzymy endogenne AST i ALT są ważnym składnikiem w produkcji niektórych aminokwasów. Norma AST i ALT różni się w zależności od płci i wieku pacjenta, a także od jego masy ciała, temperatury i stylu życia. W zdrowym ciele ich liczba jest nieznaczna, a u mężczyzn jest nieco większa niż u kobiet.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Enzym ten znajduje się z reguły w tkankach wątroby, a częściowo w sercu i mięśniach. Norma dla kobiet wynosi 10-35 U / l, a dla mężczyzn – od 14 do 20 U / l. Wzrost normalnych wartości może wskazywać na uszkodzenie narządów, w których jest zawarty. W zależności od tego, ile przekroczą normy (i ten wskaźnik może się różnić od kilku jednostek do wzrostu o pięć do dziesięciu razy), określ stopień uszkodzenia. Aby upewnić się, że patologiczny proces wpływa na wątrobę, wykonywane są pełne testy czynnościowe wątroby. Analiza dekodowania potwierdza lub odrzuca podejrzenia z dużym prawdopodobieństwem.

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Enzym wątrobowy, podobnie jak AST, który bierze udział w metabolizmie, w szczególności w aminokwasach. Podobnie jak AST, jest on głównie obecny w komórkach wątroby, w tkankach mięśniowych i sercowych.Jego zawartość u kobiet zwykle waha się od 10 do 30 U / l. U mężczyzn wskaźnik ten wynosi 10-40 U / l. Jego nadmiar także sygnalizuje uszkodzenie tkanek, które zawierają aminotransferazę alaninową. Jeśli szybkość AST i ALT wzrasta, może to wskazywać na obecność takich chorób, jak wirusowe zapalenie wątroby, ostry alkohol lub zatrucie pokarmowe, marskość wątroby, obecność pasożytów.

Istnieją trzy typy bilirubiny – bezpośrednia (połączona), pośrednia (niepowiązana) i wspólna, podczas gdy druga nie istnieje sama, ale jest kombinacją pierwszego i drugiego typu. Ta substancja pigmentowa powstaje w wyniku rozpadu hemu, który z kolei jest częścią hemoglobiny. Proces odbywa się w komórkach wątroby. Jeśli w hepatocytach lub drogach żółciowych występuje jakikolwiek patologiczny proces, występuje zmiana poziomu bilirubiny w surowicy.

Bilirubina całkowita może się wahać w zakresie od 3,3 μmol / l do 20,5, podczas gdy linia prosta stanowi około 25% całości, to jest do 3,3 μmol / l, a pośrednia – 75% (13,6-17 1 μmol / l). W przypadku podwyższonego poziomu testów wątrobowych można podejrzewać różne procesy zapalne w wątrobie i woreczku żółciowym. Wizualnie wzrost poziomu bilirubiny przejawia się w żółtaczce.

Fosfataza alkaliczna

Innym enzymem dróg żółciowych, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest fosfataza alkaliczna. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie fosforu-wapnia, bezpośrednio wpływając na stan tkanki kostnej. Jednak w dużych ilościach fosfataza alkaliczna jest obecna w tkankach wątroby, a także w błonie śluzowej jelit, gruczołów sutkowych. Jego normalne wskazania zależą od wieku pacjenta. W grupie wiekowej do 30 lat normalne wartości fosfatazy alkalicznej wynoszą 32-92 IU / l, a starsze – od 39 do 117 IU / l. Co daje badanie krwi? Testy wątrobowe z reguły nie wykazują spadku tego wskaźnika, a jego wzrost wskazuje na zaburzenie metaboliczne, w szczególności na naruszenie transportu fosforu. Może to naruszać odpływ żółci w drogach żółciowych (cholestaza), marskość wątroby, choroby pasożytnicze, ostre zatrucie alkoholowe.

Test tymolowy

Test tymolem jest kolejnym testem włączonym do testów wątrobowych. Rozszyfrowanie analizy w tym przypadku pokazuje zdolność wątroby do syntezy białkowych składników krwi. Test tymolowy odnosi się do sedymentacji. Do jego wdrożenia nasycony roztwór tymolu dodaje się do mieszaniny surowicy krwi i roztworu buforowego,po upływie pół godziny ocenia się stopień zmętnienia roztworu. Normalne wartości dla tej próbki mieszczą się w zakresie od 0 do 5 jednostek. Wzrost występuje z zaburzeniami syntezy białek i może sygnalizować wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby i niektóre choroby tkanki łącznej. W jaki sposób takie badanie krwi jest przydatne? Testy wątrobowe, a szczególnie tymol, pozwalają już we wczesnym stadium, bez czekania na objawy kliniczne, na określenie choroby i rozpoczęcie odpowiedniej terapii.

Jednym z głównych białek osocza jest albumina. Jest to wiodący składnik w utrzymywaniu onkotycznego ciśnienia krwi, a co za tym idzie, wpływa na objętość krwi krążącej. Ponadto, albuminę odgrywa ważną rolę w funkcji transportu, wiążąc kwasy żółciowe, bilirubinę, jony wapnia i leki. Normalny wskaźnik albuminy mieści się w granicach 35 – 50 g / l. Wzrost wydajności obserwuje się przy silnym odwodnieniu, spadek jest powodem do podejrzeń procesów zapalnych w wątrobie, sepsie i procesach reumatycznych. Ponadto, zmniejszenie albuminy w surowicy jest możliwe przy przedłużonym głodzeniu, stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, steroidach, paleniu.

Całkowite białko

Termin "białko całkowite" oznacza zwykle całkowite stężenie globulin i albuminy w surowicy. Jest to główny składnik metabolizmu białek w ludzkim ciele. Pełni wiele funkcji: utrzymuje stałe pH krwi, bierze udział w procesach krzepnięcia, reakcji immunologicznych, przenoszenia tłuszczów, hormonów i bilirubiny do narządów i tkanek. Dlaczego lekarz sugeruje, aby pacjenci wykonywali test wątrobowy? Dekodowanie (norma tego wskaźnika powinna wynosić od 64 do 86 g / l) pomoże specjaliście w zrozumieniu, czy te funkcje nie są naruszone. Tak więc wzrost białka można zaobserwować w ostrych i przewlekłych procesach zapalnych i chorobach zakaźnych, a także w rozległych oparzeniach. Zmniejszenie wydajności może być wynikiem krwawienia, choroby nerek, którym towarzyszy znaczna utrata białka (kłębuszkowe zapalenie nerek), rak.

Testy wątrobowe, dekodowanie których ma ogromne znaczenie w diagnozowaniu wielu stanów patologicznych wątroby i innych narządów, podaje się rano na pusty żołądek (ostatni posiłek należy wykonać co najmniej 8 godzin przed badaniem).W przeddzień należy wykluczyć alkohol i tłuste potrawy.

Co to jest biochemiczny test krwi

Jeśli podejrzewa się patologię wątroby, lekarz przepisuje biochemię krwi, określając testy czynności wątroby, czyli wskaźniki wydajności tego narządu, które obejmują:

 • całkowite białko
 • albumina,
 • AST – aminotransferaza asparaginianowa,
 • ALT – aminotransferaza alaninowa,
 • GGTP – gamma-glutaniltranspeptydaza,
 • Fosfataza alkaliczna – fosfataza alkaliczna,
 • Bilirubina.

Bilirubina całkowita

Bilirubina odnosi się do pigmentów żółciowych, wynikających z fizjologicznego i patologicznego rozpadu hemoglobiny. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, dlatego dostanie się do wątroby, bilirubina wiąże się z albuminą. W wątrobie występują trzy następujące po sobie "przejścia":

 • bilirubina jest wchłaniana przez komórki wątroby,
 • przekształca się w postać rozpuszczalną w wodzie – proces ten nazywany jest koniugacją, a bilirubina jest sprzężona lub bezpośrednia,
 • wydzielanie bilirubiny rozpuszczalnej w wodzie do żółci.

Może wystąpić zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi lub hiperbilirubinemia:

 1. w niszczeniu komórek wątroby, dzięki czemu:
  • ilość rozpuszczalnej w wodzie bilirubiny we krwi wzrasta, czyli jest bezpośrednia,
  • dodatkowo zwiększa ilość rozpuszczalnego w tłuszczach pigmentu, czyli pośredniego.

Głównymi przyczynami takich zaburzeń są ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, w tym toksyczny charakter, marskość wątroby, zniszczenie komórek wątroby z powodu przerzutów i nowotworów, przenikanie pasożytów, na przykład bąblowica, ropnie,

 1. naruszenie odpływu żółci przez przewody wewnątrz i na zewnątrz wątroby:
  • ze względu na zwiększone ciśnienie w przewodach, zwiększa się ich zwiększona przepuszczalność,
  • rozpuszczalna w wodzie bilirubina, z czego 97% składa się z żółci, wchodzi do krwi w dużych ilościach, powodując wzrost stężenia bilirubiny bezpośredniej.

Mechanizm ten jest charakterystyczny dla patologii wątroby, objawiającej się nakładającymi się kanałami wewnątrz lub na zewnątrz: JCB, guza wątroby lub w pobliżu niego, powiększone węzły chłonne w bramie wątroby, przyjmowanie leków, które promują cholestazę, to jest naruszenie wypływu żółci.

 1. naruszenie rzadkiej postaci bilirubiny w postaci rozpuszczalnej w wodzie występuje z bardzo rzadkimi zespołami:
  • typ I i ​​typ II Criggler-Nayar syndrome
  • Choroba Gilberta, zwana także czynnościową hiperbilirubinemią.Choroba ta charakteryzuje się okresowym wzrostem bilirubiny nie przekraczającym 50 μmol / l, którego przyczyną jest fizyczne lub emocjonalne przeciążenie.

Funkcjonalne testy wątroby z określeniem poziomu bilirubiny są przeprowadzane dla:

 • diagnostyka różnicowa patologii wątroby,
 • określić jego wzrost, gdy żółtaczka, czyli nabycie żółtej skóry, jeszcze nie nastąpiła lub nie jest określona ze względu na specyfikę koloru skóry.

Żółta skóra staje się, jeśli poziom bilirubiny we krwi przekracza 40 μmol / l, ale zwykle jest to poprzedzone pewną zażółceniem twardówki. Podstawową cechą żółtaczki jest to, że dana osoba może nie zwracać na nią uwagi, ale druga osoba z pewnością zauważy żółtaczkę.

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

Enzym ten jest najbardziej wrażliwy na uszkodzenia komórek wątroby, dlatego w prawie 90% przypadków patologii wątroby obserwuje się wzrost jego aktywności. W przypadku kobiet i mężczyzn dane dotyczące normalnej aktywności GGTP są nieco inne.

Przy spożywaniu alkoholu wzrost aktywności GGTP zwiększa się wraz z czasem trwania aktywnego spożycia napojów alkoholowych.

W ostrych procesach wątrobowych aktywność GGTP wzrasta wcześniej niż w przypadku AST i trwa dłużej.

Aktywność GGTP zwiększa się wraz z rozwojem:

 • cytoliza, czyli zniszczenie komórek wątroby,
 • cholestaza, czyli zatkany odpływ żółci,
 • zatrucie alkoholowe,
 • wzrost guza.

Testy wątrobowe w czasie ciąży

Analiza badań wątroby podczas ciąży jest obowiązkowa, ponadto należy ją wykonywać kilka razy.

Bilirubina, jak widać z tabeli wartości normalnych, może być nieco wyższa, głównie z powodu bilirubiny bezpośredniej. Wynika to z faktu, że dziecko rozwija się i rośnie, więc może wystąpić lekka kompresja mechaniczna dróg żółciowych.

Fosfataza alkaliczna – enzym w dużych ilościach zawartych w łożysku, dlatego wraz z patologią może również wzrosnąć.

W przeciwnym razie mogą wystąpić anormalne zaburzenia funkcji wątroby z tych samych powodów, co u normalnych ludzi.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek odchyleń od prawidłowych czynności wątroby podczas odczytywania analizy konieczne jest natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem.Ponieważ w większości przypadków wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia pomoże uniknąć przejścia ostrego procesu w stan przewlekły, jak również niekorzystnych skutków choroby wątroby.

Bilirubina – powoduje wzrost

Żółty pigment, produkt katabolizmu hemoglobiny, powstaje w wyniku śmierci krwinek czerwonych. Każdego dnia do zdrowej osoby wchodzi do 300 mg niezwiązanej (pośredniej) toksycznej, nierozpuszczalnej w wodzie bilirubiny, która dostaje się do wątroby, jest sprzężona z kwasem glukuronowym i staje się nietoksyczną, rozpuszczalną w wodzie bilirubiną bezpośrednią. Ten jest wydzielany z żółcią do jelita, przechodzi serię przemian i jest wydalany z organizmu.

Ogólne BIL-T bilirubina = nieskonfigurowany ID-BIL + prosty D-BIL

Zwiększeniu stężenia całkowitej bilirubiny we krwi> 30-50 μmol / l towarzyszy żółte zabarwienie skóry i błon śluzowych – żółtaczka. Jednak hiperbilirubinemia występuje nie tylko w patologii wątroby i dróg żółciowych – żółtaczce towarzyszą inne choroby.

Częste przyczyny zwiększonego stężenia bilirubiny całkowitej we krwi

Wirusowe zapalenie wątroby typu ostre / przewlekłe.
Marskość wątroby.
Toksyczne uszkodzenie komórek wątroby (alkohol, narkotyki, trucizny).
Przerzuty raka w wątrobie.
Pierwotne wypiekanie raka.
Niewydolność serca (śmierć komórek wątroby następuje z powodu niedotlenienia).

Choroba kamieni żółciowych.
Rak trzustki głowy.

Powstanie zbyt dużej ilości bilirubiny pośredniej z powodu ogromnej śmierci krwinek czerwonych.

Niedokrwistość hemolityczna.
Noworodkowa żółtaczka.
Wrodzone zaburzenia metaboliczne.

Albumina surowicy / osocza – przyczyny nieprawidłowości

Krew zawiera wiele różnych białek (immunoglobuliny, enzymy, czynniki krzepnięcia itp.). Frakcja albuminowa stanowi do 60% wszystkich białek osocza krwi. Albuminy – białka transportowe – są syntetyzowane w wątrobie z aminokwasów. Obniżenie stężenia albuminy może wskazywać zarówno na chorobę wątroby, jak i inne procesy patologiczne. Albuminy utrzymują objętość i gęstość krwi krążącej, zapobiegają pojawianiu się obrzęku. Wodobrzusze (nagromadzenie płynu obrzękłego w jamie brzusznej) – mogą być przejawem niewydolności wątroby.

Przyczyny zmian stężenia albuminy w osoczu krwi

Niezdolność komórek wątroby do prawidłowej syntezy albuminy.

Przewlekłe zapalenie wątroby.
Marskość wątroby.

Niedobór pokarmowy aminokwasów w organizmie spowodowany niedożywieniem, patologią przewodu pokarmowego, upośledzoną absorpcją aminokwasów.

Dieta bez białka.
Choroba Leśniowskiego-Crohna.
Post

Choroba nerek (zespół nerczycowy).
Nefropatia w ciąży.
Przewlekła niewydolność nerek.

Mechaniczny "przepływ" albuminy z plazmy do tkanki.

Urazy.
Burns
Operacje.

Zwiększa się stężenie krwi (zwiększa się stężenie albuminy).

Naruszenie reżimu picia, odwodnienie.
Biorąc sterydy anaboliczne.

Krwi (zmniejszenie stężenia albuminy).

Naruszenie reżimu picia, nadmierne nawodnienie.

Enzymy wątrobowe – przyczyny zwiększonej aktywności we krwi

Zawarte w wysokich stężeniach wewnątrz komórek wątroby i dróg żółciowych, a także (w różnym stopniu) w komórkach innych narządów. Enzymy wewnątrzkomórkowe katalizują (przyspieszają) specyficzne reakcje biochemiczne w komórce, ale nie działają poza nim. Zwykle dostają się do krwi w skąpych płatach po naturalnej fizjologicznej śmierci komórki.Patologicznemu zniszczeniu narządów i śmierci komórek towarzyszy uwalnianie ogromnej liczby aktywnych enzymów do krwioobiegu.

Chociaż ALT, AST, GGT i ALP są nazywane enzymami "wątrobowymi", wzrost ich stężenia we krwi nie zawsze wskazuje na chorobę wątroby. Na przykład AST w dużych ilościach jest zawarty w mięśniu sercowym, dlatego bardziej uzasadnione jest uznanie ALT za wskaźnik uszkodzenia hepatocytów. Znane pozawątrobowe źródło GGT – nerki i trzustka.

Fosfatazy alkaliczne są liczne w kościach, w błonach komórek jelitowych, w łożysku.

Przejściowy umiarkowany wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej u kobiet w ostatnim trymestrze ciąży jest uważany za wariant normy.

Przyczyny zwiększonej aktywności ALT (AST) we krwi

Ostre wirusowe zapalenie wątroby.
Ostre toksyczne zapalenie wątroby (alkoholowe, lecznicze itp.)
Ostra niewydolność wątroby z powodu wstrząsu kardiogennego.
Marskość wątroby.
Przewlekłe zapalenie wątroby.
Pierwotny / przerzutowy rak wątroby.
Mononukleoza.

Uszkodzenie / śmierć innych narządów i tkanek.

Zniszczenie / uszkodzenie komórek wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Ostre zapalenie wątroby o różnej genezie.
Mononukleoza.
Choroba kamieni żółciowych. Pierwotny / przerzutowy rak wątroby.

Rak trzustki.
Zapalenie trzustki.
Cukrzyca

Alkoholizm.
Zatrucie narkotykami.

Przyczyny zwiększonej aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi

Zniszczenie / uszkodzenie komórek wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Choroba kamieni żółciowych. Pierwotny / przerzutowy rak wątroby.
Ostra wirusowa zapalenia wątroby.
Toksyczne zapalenie wątroby.
Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby.
Marskość wątroby.
Mononukleoza.

Zniszczenie / uszkodzenie kości

Choroba Pageta.
Złamania kości.
Pierwotne guzy kości.
Przerzuty do kości.
Nadczynność przytarczyc.
Rozlany toksyczny wola.

Zwiększono testy wątrobowe – interpretacja

Legenda:
> – niewielki wzrost
>> – umiarkowany wzrost
> / >> – niewielki lub umiarkowany wzrost
>>> – duży wzrost (dziesiątki, czasem setki razy)

Jak wykonać testy wątroby

Funkcjonalne testy wątroby są wykonywane jako część biochemicznego testu krwi.

Przygotowanie pacjenta:
Nie ma specjalnych ograniczeń w diecie przed badaniami.
Krew pobierana jest do analizy rano, wyłącznie na pusty żołądek (po snu nie pij, nie jedz, nie pal).
Aby uniknąć fałszywie wysokich poziomów GGT, należy przerwać przyjmowanie alkoholu na 3 dni przed pobraniem krwi (alkohol stymuluje produkcję tego enzymu).

Wymagania dotyczące próbki krwi do badań wątroby:
Do analizy weź 5 ml krwi żylnej.
W celu uniknięcia fałszywie wysokiej albumin, opaska uciskowa przed pobraniem krwi jest nakładana przez nie więcej niż 1-2 minuty.
Aby uniknąć fałszywie niskich poziomów bilirubiny, próbka krwi jest przechowywana i transportowana w ciemności (pod wpływem światła bilirubina jest niszczona).

Wpływ leków na testy wątroby

Uszkodzenie wątroby i zmiany aktywności enzymów wątrobowych mogą być spowodowane wieloma lekami.

 • Antybiotyki (szczególnie leki przeciwgruźlicze).
 • Paracetamol.
 • Aspiryna.
 • Leki przeciwdepresyjne.
 • Barbiturany.
 • Fenytoina.
 • Doustne środki antykoncepcyjne.
 • Leki cytotoksyczne (chemioterapia).
 • i wiele innych.

Przed oddaniem krwi do badań wątroby pacjent, który regularnie przyjmuje leki (na cukrzycę, nadciśnienie, hormonalną terapię zastępczą itp.), Powinien o tym poinformować lekarza prowadzącego.

Funkcjonalne testy wątrobowe – przesiewowe testy diagnostyczne do wykrycia znaki patologia wątroby i dróg żółciowych. Same testy nie wystarczą do postawienia ostatecznej diagnozy.

Czy testy czynnościowe wątroby różnią się od normalnych? Aby poznać przyczynę, zwróć się do LEKARZA – przepisze on dodatkowe badanie, wyjaśni diagnozę, wybierze leczenie.

Jaki jest test na testy czynności wątroby?

Wątroba jest rodzajem laboratorium ciała, w którym co minutę zachodzi wiele reakcji chemicznych. Jej praca zależy od substancji wchodzących do organizmu. Przeprowadzenie specjalnego zespołu badań laboratoryjnych pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu narządu i przewodu pokarmowego.

Funkcjonalne właściwości wątroby określa się za pomocą różnych procedur. Analiza czynności wątroby jest nazywana badaniem przesiewowym i jest oceniana za pomocą takich wskaźników:

 • Bilirubina.
 • ALT (aminotransferaza alaninowa).
 • AST (aminotransferaza asparaginianowa).
 • GTT (gamma-glutamylotransferaza).
 • Fosfataza alkaliczna (fosfataza alkaliczna).
 • Całkowite białko (szczególnie albumina jest badana).

Podczas badania można zidentyfikować wszystkie powyższe wskaźniki lub niektóre z nich.Koszt diagnostyki laboratoryjnej zależy od liczby testów. W celu kompleksowej oceny stanu wątroby obowiązkowe są trzy podstawowe analizy:

 • Rozmieszczona analiza biochemiczna krwi.
 • Koagulogram.
 • Analiza moczu.

Pierwsza analiza ujawnia procesy patologiczne, określa ich przyczyny i podaje informacje o usuwaniu bilirubiny z organizmu, tworzeniu białka, albuminy i innych substancji. Koagulogram wykrywa zaburzenia w układzie krzepnięcia, aby zmniejszyć ryzyko zwiększonego krwawienia. Analiza moczu pozwala ocenić ogólny stan organizmu, wątroby i nerek.

Wskazania dla

Niebezpieczeństwo choroby wątroby polega na tym, że mają utajony przebieg, postępują szybko i mogą spowodować zgon. Dlatego konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem i poddanie się diagnostyce laboratoryjnej w obecności takich objawów:

 • Ostra utrata wagi bez wyraźnego powodu.
 • Częste nudności i wymioty.
 • Zwiększona słabość
 • Zmęczenie.
 • Opuchnięcie brzucha, kończyn dolnych i skóry wokół oczu.
 • Ciężkość i ból w prawym podżebrzu.
 • Biegunka lub odbarwienie kału.
 • Ciemnienie moczu.
 • Żółtaczka zabarwiona twardówką i skórą.
 • Wzdęcie przez długi czas.

Oprócz powyższych objawów, wskazania do testów na obecność funkcji wątroby są podejrzeniami takich patologii:

 • Przewlekła choroba wątroby.
 • Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas.
 • Transfuzja krwi i jej składników.
 • Marskość wątroby.
 • Cukrzyca.
 • Zaburzenia układu hormonalnego.
 • Wirusowe zapalenie wątroby: wirusowe, narkotykowe, autoimmunologiczne, toksyczne, alergiczne.
 • Zmiany wątroby w USG.
 • Niski ALT, AST.
 • Wysokie poziomy żelaza, gamma globulin.
 • Niski poziom hormonu stymulującego tarczycę, ceruloplazminy.
 • Hormonalne zakłócenia.
 • Obserwacja skutków ubocznych trwającej terapii lekowej, w szczególności leczenia antybiotykami.
 • Ocena skuteczności leczenia.
 • Przygotowanie do operacji z dowolnego powodu.
 • Planowanie ciąży.

Jeśli wyniki testu wskazują na podwyższony poziom ALT i AST, oznacza to uszkodzenie komórek narządu. Poziom albumin pokazuje wydajność syntezy białek.Bilirubina – o ile wątroba pełni funkcję detoksykacyjną. Jako dodatkowe badanie można przypisać test tymolowy w celu oceny funkcji białko-syntetyczny.

Należy pamiętać, że zmiany w testach czynności wątroby nie zawsze wskazują na uszkodzenie wątroby. W celu kompleksowej oceny wyników badań, zebrano wywiad medyczny, obecność bolesnych objawów jest brana pod uwagę, konieczne jest również wizualne badanie pacjenta i wiele testów diagnostycznych.

Przygotowanie

Aby test czynności wątroby był jak najbardziej wiarygodny, konieczne jest odpowiednie przygotowanie do jego dostarczenia.

24 godziny przed rozpoczęciem badania musisz:

 • Wyeliminuj zwiększoną aktywność fizyczną.
 • Wyłącz z diety tłustych potraw i alkoholu.
 • Zminimalizuj warunki stresu.
 • Rzuć palenie.
 • Nie pij mocnej herbaty lub kawy.
 • Należy przyjmować wyłącznie leki przepisane przez lekarza.
 • Z istniejącymi chorobami wątroby wydać tubage (czyszczenie pęcherzyka żółciowego).

Antybiotyki, antydepresanty, hormonalne doustne środki antykoncepcyjne, leki chemioterapeutyczne, leki z grupy barbituranów, a także aspiryna, paracetamol, fenytoina mają szczególny wpływ na fałszywość wyników testu.

Technika

Analiza czynności wątroby jest wskazana w przypadku podejrzenia choroby wątroby, a także w przypadku obecności objawów patologicznych: zażółcenia skóry, bólu w jamie brzusznej i prawego podżebrza, nudności, wymiotów. Badanie ma na celu zidentyfikowanie:

 • Procesy zapalne.
 • Stagnacja żółci.
 • Zmiany w przewodach wątrobowych.
 • Choroby wirusowe i kilka innych problemów.

Technika przeprowadzania testów wątrobowych obejmuje monitorowanie wszelkich zmian w wątrobie. Główna metoda polega na pobraniu krwi żylnej. W tym przypadku szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie do analizy. Pacjent powinien stosować się do pewnego delikatnego leczenia, ponieważ organizm reaguje na wszelkie zmiany w ciele.

Analizę przeprowadza się na czczo. Przez dwa lub trzy dni powinny być porzucone tłuste i smażone potrawy, napoje alkoholowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na leki, ponieważ przyjmowanie niektórych leków prowadzi do fałszywych wyników badań.

Jak wykonać testy wątroby?

Analizę przeprowadza się w sali zabiegowej w klinice lub w specjalistycznym laboratorium. Z reguły badania prowadzone są zgodnie z kierunkiem medycznym.Przed pobraniem próbek wątrobowych należy wykonać ćwiczenia fizyczne, odmówić przyjęcia alkoholu i fast foodów.

Powinieneś również anulować leki Prem przez 7-10 dni przed badaniem. Jeśli nie można tego zrobić z powodów medycznych, konieczne jest poinformowanie lekarza o tym, jakie leki i w jakiej dawce zostały podjęte.

Badanie prowadzone jest na pusty żołądek, można pić tylko kilka łyków wody. Od ostatniego posiłku powinno to zająć co najmniej 8-12 godzin. Również, jeśli to konieczne, przeprowadza się tubage 5-7 dni przed analizą.

Jak wykonać test wątroby?

Pobieranie próbek krwi do badań funkcji wątroby wykonuje się z żyły szyjnej w standardowy sposób. To badanie jest częścią kompleksu analizy biochemicznej krwi. Aby zmniejszyć ryzyko fałszywych wyników, istnieją pewne wymagania dotyczące próbki krwi:

 • Do analizy pobiera się 5 ml krwi żylnej.
 • Warkocz przed próbkowaniem krwi nałożyć 1-2 minuty. Jest to konieczne, aby uniknąć fałszywie wysokich wartości albuminy.
 • Płyn biologiczny jest przechowywany i transportowany w ciemnym pojemniku, ponieważ pod wpływem działania światła bilirubina jest niszczona.

Natychmiast po analizie pacjentowi proponuje się trochę usiąść, aby zapobiec zawrotom głowy i omdleniu. Powikłania związane z pobieraniem próbki są rzadkie, ale mogą objawiać się takimi objawami: przedłużone krwawienie żylne, krwotok pod skórą w miejscu nakłucia żylnego, zakażenie żyły z zapaleniem żył. Wyniki analizy są gotowe w ciągu 1-5 dni. Zgodnie z ich danymi, lekarz opracowuje kolejny plan diagnostyczny.

Odszyfrowywanie wyników testów dla testów czynności wątroby

Ocena przesiewowego stanu czynnościowego wątroby powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanego lekarza.

Kluczowe wskaźniki badawcze:

Właściwa interpretacja wyników analizy pozwala na ocenę charakteru naruszeń w organizmie, jego zdolności detoksykacyjnych i szeregu innych funkcji. Testy wątrobowe zapewniają także możliwość analizy procesów metabolicznych i stanu organizmu po długotrwałej terapii lekowej.

Przy znaczących zmianach wydajności powyżej lub poniżej normy przeprowadza się powtarzane badanie. Jest to konieczne, aby wykluczyć błędy podczas diagnostyki laboratoryjnej lub naruszenia zasad przygotowywania próbek.

Co pokazuje badanie krwi na obecność testów wątrobowych?

Próbki wątroby są kompleksowym badaniem laboratoryjnym. Dzięki niemu możesz zidentyfikować choroby wątroby lub dróg żółciowych we wczesnym stadium. Celem badania jest określenie stężenia takich substancji:

 • Aminotransferaza asparaginianowa.
 • Aminotransferaza alaninowa.
 • Fosfataza alkaliczna.
 • Transpeptidaza gamma-glutaminowa.
 • Bilirubina: bezpośredni, pośredni, pospolity.
 • Albumina (białko surowicy).
 • Test tymolowy.

Wyniki diagnostyki biochemicznej pozwalają ocenić funkcjonalne cechy narządu, detoksykację szkodliwych substancji, w szczególności produkcję żółci i analizę procesów metabolicznych w organizmie.

Częstość testów czynności wątroby u kobiet

Wskaźniki testów laboratoryjnych u kobiet mogą się różnić w zależności od wieku i cech hormonalnych organizmu. Wartość niektórych enzymów wzrasta nie tylko w patologiach wątroby, ale także podczas ciąży, laktacji.

Wskaźnik głównych markerów próbek wątroby dla kobiet:

u kobiet w ciąży do 36 jm / l

do 31 lat 39-92 jm / l

powyżej 31 lat 39-117 IU / l

II trymestrze do 190 IU / l

III trymestr do 240 IU / l

u kobiet w ciąży 3,4-1,6 μmol / l

Wyniki badania są porównywane z ustalonymi standardami. Lekarz decyduje się przeanalizować analizę, biorąc pod uwagę obecność czynników ryzyka (nadużywanie alkoholu, leki, ciąża itp.). Ponadto dokładność wyników zależy od sprzętu używanego w laboratorium.

Tempo próbek wątroby dla mężczyzn

Aby ocenić stan wątroby, przeprowadza się badania laboratoryjne głównych enzymów narządowych. Weź pod uwagę normalne wartości markerów próbki wątroby dla mężczyzn:

 • ALT – 10-50 U / l. Podwyższone wartości mogą wskazywać na wirusowe zapalenie wątroby, zatrucie alkoholem, obecność pasożytów w wątrobie, marskość wątroby.
 • AST – 15-21 U / l. Odchylenie w dowolnym kierunku wskazuje na uszkodzenie hepatocytów. Jeśli poziom enzymu jest 20-50 razy wyższy, jest to oznaka wirusowego zapalenia wątroby, martwicy tkanek narządu.
 • GGTP – 2-55 U / l Podwyższone wskaźniki są charakterystyczne dla zatrucia alkoholem, zapalenia wątroby, cholestazy.
 • Bilirubina jest normą wynoszącą ogółem 6-20,5 μmol / l, bezpośrednio 3,4 μmol / l, pośredni 3,5-18,5 μmol / l. Zwiększenie poziomu enzymu może być związane z robaczycą, marskością wątroby, wirusowym zapaleniem wątroby i uszkodzeniem dróg żółciowych.
 • Fosfataza alkaliczna – szybkość tego enzymu zależy od wieku pacjenta.U mężczyzn w wieku poniżej 30 lat, faza alkaliczna 31-92 jm / l, po 30 latach – 38-117 jm / l. Podwyższone wartości obserwuje się z naruszeniem procesów metabolicznych w organizmie, marskości, cholestazy, zatrucia alkoholowego. Jeśli obniża się alkaliczną fosfatazę, wtedy mówi się o chorobach tarczycy.

Uzyskane wyniki są porównywane z ustalonymi standardami, aby zidentyfikować wszelkie odchylenia.

Aparaty do analizy

Testy czynnościowe wątroby wykonywane są na podstawie krwi żylnej. Płyn biologiczny badany metodami automatycznymi. Oznaczanie głównych enzymów odbywa się za pomocą różnych urządzeń. Markery wątroby bada się za pomocą cytofluorymetrii przepływowej za pomocą laserowych półprzewodników i ogniskowania hydrodynamicznego. Możliwe jest również użycie analizatorów kolorymetrycznych i kinetycznych.

W nowoczesnych laboratoriach medycznych do analizy testów czynności wątroby należy użyć aparatu Cobas 6000 (z modułem 501). Modułowy system analityczny zapewnia szeroki zakres testów biochemicznych i immunochemicznych.

Urządzenie charakteryzuje się elastyczną kombinacją różnych modułów, co pozwala stworzyć skonsolidowany obszar roboczy w surowicy, a także specjalistyczne systemy immunochemiczne i biochemiczne.Urządzenie wykrywa wszystkie enzymy wątrobowe, substraty i specyficzne białka.

Podwyższone testy czynności wątroby

Bardzo często wyniki testów na obecność wątroby wskazują na nadmiar różnych enzymów. Z reguły zmiany dotyczą ALT i AST, dlatego rozważymy główne powody ich zwiększenia:

 • Niewłaściwe przygotowanie do analizy: jedzenie jedzenia na mniej niż 10 godzin przed badaniem, nadużywanie alkoholu, tłuste i smażone potrawy, zwiększony wysiłek fizyczny. Fałszywe wyniki występują podczas używania niektórych grup leków.
 • Bolesne objawy wskazujące na uszkodzenie wątroby: zażółcenie skóry i błon śluzowych, dyskomfort w prawym podżebrzuszu, nudności i wymioty, świąd i zwiększone zmęczenie.
 • Wcześniej przenoszone wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, wrzód trawienny, zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroby żołądkowo-jelitowe, mięśnie szkieletowe lub choroby sercowo-naczyniowe.

Podniesione enzymy mogą wskazywać nie tylko na patologię wątroby, ale także na inne narządy, które mają tę transaminazę. Ponadto zmiana wskaźników może być związana z wczesną ciążą.

Testy wątrobowe obniżone

Spadek laboratoryjnej analizy enzymów wątrobowych jest znacznie mniej powszechny niż podwyższone wartości funkcji wątroby.

Rozważ główne przyczyny obniżenia wyników badań:

 • Bilirubina – przewlekła niewydolność nerek, zatrucie gruźliczym, ostra białaczka, niedokrwistość aplastyczna, wyczerpanie pokarmowe, mała liczba czerwonych krwinek.
 • AST i ALT – niedobór witaminy B6, ogólna martwica, pęknięcie wątroby, marskość. Wskaźniki poniżej normy występują w procesach onkologicznych w organizmie, infekcjach układu moczowo-płciowego, chorobach trzustki, a także u wcześniaków.
 • Alkaliczna fosfataza – niedokrwistość krwi, niedobór hormonów tarczycy, zatrucie metalami. Niedobór witaminy B12, kwasu askorbinowego, cynku, magnezu. Transfuzja krwi w znacznej ilości, hipofosfonia, niewydolność łożyska podczas ciąży.
 • Całkowite białko i albumina – marskość, atrofia, zapalenie wątroby, rak wątroby. Długi głodówka i dieta niskobiałkowa, patologia żołądkowo-jelitowa. Urazy tkanek i oparzenia. Zespół nerczycowy, choroby nerek.Stan po ciężkim krwawieniu, zatruciu krwi, chorobach zakaźnych, nadwadze. Zastoinowa niewydolność serca, choroby dziedziczne, noworodki.
 • Gamma-glutamylotransferaza – niezrównoważona dieta, niedobór witamin i minerałów w ciele, zwiększony wysiłek fizyczny, wegetarianizm. Niski poziom GGTD obserwuje się u pacjentów leczonych z powodu alkoholizmu podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub kwasu askorbinowego.
 • Czas protrombinowy – niedobór witamin i minerałów, marskość wątroby, zapalenie wątroby, białaczka szpikowa, preparaty hormonalne i antykoagulanty.

Wskaźniki poniżej normy mogą być spowodowane nieprzestrzeganiem zasad przygotowania do diagnostyki lub naruszeń podczas analizy.

Testy wątrobowe na zapalenie wątroby typu C

Anterwiotyczna wirusowa choroba wątroby ma charakterystyczny kompleks objawów, który pozwala podejrzewać stan patologiczny, rozpocząć diagnozę i leczenie. Testy zapalenia wątroby typu C są wykonywane w celu wykrycia zapalenia wątroby typu C. Szczególną uwagę zwraca się na wskaźniki ALT i AST, które najbardziej niezawodnie wskazują na stopień uszkodzenia narządów i cechy postępu choroby.

Wirusowe zapalenie wątroby C ma utajony przebieg, dlatego rozwija się przez długi czas. Naruszenie aktywności enzymu nie jest natychmiast widoczne. W miarę niszczenia hepatocytów wyniki testu wątrobowego ulegają zmianie.

Diagnostyka laboratoryjna zapalenia wątroby typu C jest przeprowadzana zgodnie ze współczynnikiem de Rytis (stosunek ALT i AST):

 • Jeśli wskaźnik zostanie zwiększony o ponad 1,3 razy, oznacza to uszkodzenie wątroby.
 • Jeśli współczynnik jest poniżej normy, to istnieją podejrzenia o chorobach układu sercowo-naczyniowego.
 • Jeśli choroba ma przebieg przewlekły, wskaźniki są stale przeszacowane.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C postaci żółtaczki charakteryzuje się jednoczesnym wzrostem stężenia ALT, bilirubiny bezpośredniej i całkowitej. W niektórych przypadkach choroba przebiega bez zażółcenia skóry i błon śluzowych, dlatego też można podejrzewać zapalenie wątroby jedynie poprzez zwiększenie produkcji substancji enzymatycznych w wynikach próbek wątroby.

Ostateczne rozpoznanie obecności wirusowego zapalenia wątroby typu C dokonuje się na podstawie badań przesiewowych, badań instrumentalnych, obecności objawów charakterystycznych dla choroby. Po odzyskaniu wszystkie enzymy powracają do normy.

Testy wątrobowe na marskość

Wyraźne zmiany strukturalne w tkankach wątroby powodujące niewydolność wątroby, zwiększone ciśnienie w dopływach i żyłę wrotną narządu to marskość. Choroba charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem i szybkim postępem.

Główne przyczyny marskości:

 • Nadużywanie alkoholu.
 • Wirusowe zapalenie wątroby.
 • Ciężkie zatrucie organizmu.
 • Procesy autoimmunologiczne.
 • Kamienie w pęcherzyku żółciowym.
 • Zwężające się lub blokujące kanały.
 • Helminthiasis na długi okres czasu.
 • Przewlekła niewydolność serca.

Choroba objawia się wtórnymi objawami, które nie zawsze powodują lęk. Ale wraz z początkiem progresji skóra i twardówka oczu zaczynają żółknąć, pojawiają się bóle po prawej stronie, mdłości i wymioty, rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Testy na wątrobę są jedną z głównych metod diagnozowania marskości. Rozważ główne wskaźniki badań przesiewowych i ich wartości dla zmian strukturalnych w wątrobie:

 • ALT – poziom enzymu wzrasta 10 lub więcej razy, osiągając 500-3000 IU / l.
 • Podwyższone wartości AST wskazują na proces niszczenia hepatocytów.
 • GGTP – zwiększa się kilka razy.Konsekwentnie wysoki poziom wskazuje na wyjątkowo poważny stan ciała i aktywne niszczenie jego komórek.
 • ALP – podwyższone wartości wskazują na cytolizę hepatocytów i zatkany odpływ żółci.
 • Bilirubina – wzrost normy dwóch frakcji ponad 20,5 μmol / l, niepełne wiązanie cząsteczek enzymu.
 • Albumina – spadek szybkości wskazuje na poważne uszkodzenie hepatocytów.

Jeśli podejrzewasz marskość, pacjentowi przepisuje się zestaw laboratoryjnych i instrumentalnych procedur diagnostycznych, które umożliwiają potwierdzenie lub odrzucenie diagnozy. Niemożliwe jest wyleczenie marskości nawet we wczesnym stadium. Pacjentom zaleca się całożyciową terapię wspomagającą w celu wyeliminowania bolesnych objawów.

Ile kosztuje badanie wątroby?

Kompleksowe badanie krwi w celu określenia stanu czynnościowego dróg żółciowych wątroby odbywa się za pomocą pobierania próbek krwi żylnej. Czas trwania badania wynosi od 1 do 5 dni. Jeśli diagnostyka jest przeprowadzana w nowoczesnym laboratorium medycznym przy użyciu najnowszej generacji modułowych systemów analitycznych, wyniki są gotowe następnego dnia.

Co zrobić ze złymi testami wątroby?

Tylko lekarz powinien być zaangażowany w dekodowanie i studiowanie analizy na potrzeby testów wątrobowych. Lekarz porównuje uzyskane wyniki z normą, ogólnym stanem pacjenta i obecnością bolesnych objawów.

Przy znaczących odchyleniach analizy bez wyrażonego kompleksu objawów, pacjentowi przepisano drugie badanie. Fałszywe wyniki mogą być związane z naruszeniem zasad przygotowania do analizy lub błędów laboratoryjnych.

Jeżeli podwyższonym poziomom enzymów towarzyszą objawy uszkodzenia wątroby, przeprowadzane są dodatkowe badania w celu jaśniejszej oceny stanu narządu. Po kompleksowej diagnozie dobierane są metody terapeutyczne i korekcyjne.

Leczenie wątroby

Podwyższone enzymy wątrobowe bardzo często działają jako sygnał dla organizmu na temat dużych obciążeń w wątrobie. Podobne wyniki analizy mogą wynikać z gromadzenia się toksyn w narządzie, niektórych chorób wątroby lub innych narządów wewnętrznych. Markery są wyższe niż normalnie, gdy są brane podczas diagnozy niektórych leków.

Jeśli wszystkie te złe testy wiążą się ze stanem zapalnym lub uszkodzeniem wątroby, przeprowadza się dodatkowe badania diagnostyczne i przepisuje się leczenie. Terapia ma na celu nie tylko normalizację wskaźników, ale także wyeliminowanie przyczyny stanu chorobowego.

Najczęstsze leczenie dla testów wątrobowych polega na oszczędzającej diecie i przyjmowaniu hepatoprotektorów. Ta grupa leków przywraca uszkodzone komórki wątroby, zapobiegając ich dalszemu zniszczeniu. Aby przyspieszyć powrót do zdrowia, pacjent musi zrezygnować z alkoholu i palenia, jeść tłuste potrawy, kawę i napoje gazowane. Szczególną uwagę zwraca się na zapobieganie przewlekłym chorobom organizmu, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie wątroby.

Po wysłaniu do biochemicznego badania krwi?

Istnieją pewne alarmujące wskaźniki, dla których można odnieść się do biochemicznego badania krwi, w którym kompleks obejmuje testy funkcji wątroby:

 • Długi alkohol,
 • Cukrzyca
 • Użyj niesterylnych igieł do wstrzykiwań,
 • Zawartość żelaza powyżej normalnej
 • Podejrzenie zapalenia wątroby dowolnego podgatunku,
 • Zmodyfikowana postać wątroby za pomocą ultradźwięków,
 • Zwiększone wzdęcia.

Analiza jest dość skomplikowana i wymaga spełnienia pewnych warunków przed przeprowadzeniem:

 • Kilka dni przed analizą warto przejrzeć swoją dietę i usuwaj z niej wysokotłuszczowe pokarmy i napoje zawierające alkohol.
 • Jeśli to możliwe, unikaj stresujących sytuacji i intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Zapomnij o paleniu przynajmniej bezpośrednio w dniu analizy.
 • Analizę przeprowadza się na czczo.

Testy wątroby są złożoną, złożoną analizą medyczną. Przez substancje znajdujące się w ludzkiej krwi można wykryć choroby, które dotknęły wątrobę lub drogi żółciowe.

Test wątrobowy i co to jest?

Często testy funkcji wątroby w kompleksie określają stężenie takich substancji:

 • aminotransferaza asparaginianowa (ACT),
 • fosfataza alkaliczna (fosfataza alkaliczna),
 • Transpeptydaza gammaglutaminowa GGTP,
 • bilirubina bezpośrednia, pośrednia i całkowita,
 • albumina, tak zwane białko surowicy itp.,
 • test tymolowy,
 • ALT – aminotransferaza alaninowa.

Po rozszyfrowaniu analizy biochemicznej, może ujawnić obecność lub nieobecność patologie wątrobowe. Ocena ogólnie pracy wątroby w detoksykacji szkodliwych substancji i wydalaniu ich z organizmu, poprawie metabolizmu, wytwarzaniu żółci itp.

Odszyfrowywanie próbek wątroby

Powstaje we krwi podczas rozkładu hemoglobiny. Kiedy przekracza swoją normę, skóra osoby zyskuje żółty odcień. Bilirubina jest powszechna, bezpośrednia i nie bezpośrednia. Każda z tych frakcji daje pełny obraz procesówktóre występują w wątrobie. Po oszacowaniu tych wskaźników doświadczony lekarz może ustalić, gdzie dokładnie doszło do awarii – bezpośrednio w wątrobie, drogach żółciowych lub trzustce.

Istnieją pewne normy stężenia bilirubiny we krwi: bezpośrednie – 0 – 3,4, nie bezpośrednie – około 2/3 całkowitej ilości (2,5-13,5 μmol / l), łącznie – 3,5 – 18 μmol / l.

ALT – enzym Aminotransferazy Lanin

Pewna część tego enzymu jest we krwi. To nie jest odchylenie. Dopuszczalne granice dla kobiet – 35 jednostek / l, dla mężczyzn – 50 jednostek / l. Zwiększona zawartość aminotransferazy lanin (50 razy lub więcej) wskazuje na krytyczny stan narządutakie jak marskość wątroby, alkoholowy zespół wątroby, toksyczne zapalenie wątroby.

Jest to białko transportowe stworzone przez wątrobę.Należy do specjalnej grupy – do frakcji białkowych, które w przeciwieństwie do zwykłych białek mogą dostarczyć lekarzowi dokładniejszych i dokładniejszych informacji. Normalne wartości mieszczą się w zakresie 35-50 g / l.

Oznaczenie ilości albuminy we krwi pomaga w diagnozowaniu chorób związanych z wątrobą i nerkami, rakiem lub chorobami reumatycznymi.

Albumina wykazuje podwyższone poziomy utraty płynów przez organizm.

U kobiet karmiących piersią lub palących w łańcuchach mogą wystąpić obniżone poziomy.

Szczególnie niskie wskaźniki mogą sygnalizować nowotwory, marskość wątroby, zapalenie wątroby, złośliwe guzy, prawdopodobnie niewydolność serca, choroby jelit. Przyjmowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, estrogenów, steroidów, poszczenia z brakiem białka w diecie spowoduje również zmniejszenie albuminy.

Enzym Gammaglutamintranspeptidase GGTP

Jeden z bardzo wrażliwych enzymów. Reaguje szybciej niż inne. może zacząć dźwięk alarmu, podczas gdy inne wskaźniki są normalne.

Zwiększenie częstości GGTP może informować o ostrym toksycznym zapaleniu wątroby, cukrzycy, alkoholowym zapaleniu wątroby, uszkodzeniu wątroby przez przerzuty, patologie przewodu żołądkowo-jelitowego, itp.

Hormony antykoncepcyjne mogą również wpływać na poziom transpeptydazy gammaglutaminowej.

Normy enzymu GTPA dla kobiet – 4 – 38 jednostek / l, dla mężczyzn – 2 – 55 jednostek / l.

Kolejny enzym odpowiedzialny za normalne funkcjonowanie organizmu. On bezpośrednio wpływa na tkankę kostną, uczestniczy w wymianie pierwiastków śladowych, takich jak fosfor i wapń. Ale wiele z nich znajduje się w gruczołach mlecznych, błonie śluzowej jelit i bezpośrednio w tkankach wątroby. Odszyfrowanie tego wskaźnika wymaga uwzględnienia wieku pacjenta. Wartości fosfatazy alkalicznej, która jest normalna – 32-92 IU / l dla osób w wieku poniżej 30 lat, po 30 latach, wskaźniki mieszczą się w zakresie od 39 do 117 IU / l.

Zwiększenie tej szybkości może wywołać problem metabolizmu fosforu, który obserwuje się w marskości wątroby, ostrym zatruciu alkoholem, zaburzeniach w drogach żółciowych z odpływem żółci.

Zmniejszenie tej analizy enzymatycznej zwykle nie wykazuje.

Test tymolowy jest również jednym ze składników próbek wątroby.

Jak wykonuje się test?

Aby przeprowadzić ten test, mieszaninę roztworu buforowego i surowicy krwi łączy się ze stężonym roztworem tymolu. Po 30 minutach ocenia się stopień zmętnienia roztworu. Wskaźniki w zakresie 0-5 jednostek. mówienie o normie.Zwiększone zmętnienie może świadczyć o marskości wątroby, zapaleniu wątroby i chorobach tkanki łącznej.

Tymol test jest wystarczająco szybki a identyfikacja naruszeń pozwala szybko rozpocząć leczenie.

Jeśli inne wskaźniki enzymów dają jasny obraz, test na tymol jest często niepotrzebny. Zasadniczo może wydać na ocenę zdolności wątroby do syntezy białka.

Wiele osób uważa, że ​​po otrzymaniu odręcznej analizy i porównaniu swoich wskaźników z normą, mogą samodzielnie postawić diagnozę. Ale to nie jest prawda.

Tylko wysoko wykwalifikowany lekarz specjalizujący się w problemach z wątrobą będzie mógł porównać wyniki testów z wiekiem osoby, pewne skargi dotyczące stanu zdrowia i indywidualnych cech organizmu. Po uwzględnieniu wszystkich wskaźników można postawić diagnozę i kontynuować leczenie. Najważniejsze, że dokonałeś szybkiej analizy i odkryłeś obecność problemu.

Obejrzyj wideo: Ile muszę nie pić Alkoholu, aby przejść badania lekarskie na prawko?

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: